top of page

Fresh Information-management Center

Thought leadership & Innovation Management in Fresh Information Technology

FICenter

Fresh Informationmanagement Center BV is het kenniscentrum van de Nederlandse Groenten & Fruitsector op het raakvlak van ICT en de Groenten en Fruit.

Tol produkties ontwikkelde de huisstijl, White Paper Internet-of-Veggies, beurswanden voor de Fruit Logistica en themabeelden.


www.ficenter.nl

Tol produkties - logo
bottom of page